Hoe lang blijven vrij-van-schoolkeren geldig?

Vrij-van-schoolkeren zijn het hele kalenderjaar waarvoor u ze heeft ingekocht, geldig. Na het kalenderjaar vervallen de vrij-van-schoolkeren. Wij kunnen helaas geen restitutie verlenen over niet gebruikte vrij-van-schookeren. 


Niet overdraagbaar

De vrij-van-schoolkeren staan op naam van het kind waarvoor u ze inkoopt. Vrij-van-schoolkeren zijn niet overdraagbaar naar andere kinderen binnen of buiten het gezin.