Wanneer kunt u een opvangdag ruilen?

Onbeperkt ruilen inclusief de nationale feestdagen geldt voor: 

 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • kinderrestaurant op buitenschoolse opvangdag

Wanneer kunt u een dag ruilen?

 • binnen hetzelfde kalenderjaar, 
 • binnen dezelfde opvangsoort, 
 • binnen het aantal gekozen (vakantie)opvangweken en 
 • als er plaats is op de groep. 

Let op! Als uw ruildag wordt goedgekeurd, geldt de betreffende week als opvangweek. Blijkt aan het einde van het jaar dat u meer opvangweken heeft gebruikt dan contractueel is vastgelegd? Dan ontvangt u een factuur voor de nog niet betaalde weken.  Een goedgekeurde ruildag kunt u niet annuleren.

Valt een nationale feestdag

 • in een Yes!-vakantieweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor een andere dag in een Yes!-vakantieweek waarin uw kind naar de vakantieopvang komt. 
 • in een schoolweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor opvang voor en/of na schooltijd op een andere schooldag.
 • in een week waarin uw kind geen opvang heeft, dan kunt u deze dag niet ruilen.
 

Wanneer kunnen wij uw ruilverzoek niet goedkeuren? 

 • Als er geen plaats is op de groep. 
 • Als u de opvang wilt ruilen voor een andere soort opvang, bijvoorbeeld een hele dag voor twee halve dagen of een vakantiedag voor een vrije schooldag.
 • Als u een opvangdag in 2017 wilt ruilen voor een opvangdag in 2018.

Ruilen is niet mogelijk voor:

 • peuterspeelgroep en peuterspeelzaal en
 • kinderrestaurant abonnement en strippenkaart

Lees [hier] hoe u een ruildag aanvraagt.