Wanneer kunt u een opvangdag ruilen?

Onbeperkt ruilen inclusief de nationale feestdagen geldt voor: 

 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • kinderrestaurant op buitenschoolse opvangdag

Wanneer kunt u een dag kosteloos ruilen?

 • binnen hetzelfde kalenderjaar, 
 • binnen dezelfde opvangsoort, 
 • binnen het aantal gekozen (vakantie)opvangweken en 
 • als er plaats is op de groep. 

Let op! 

 • U kunt alleen die dagen ruilen waarop u uw kind afwezig heeft gemeld in 'Mijn opvang'! Komt uw kind een keertje niet naar de opvang, zet uw kind dan vooraf op 'afwezig' in 'Mijn opvang'. Een dag in het verleden kunt u niet meer aanpassen in 'Mijn opvang'! Wel kunt u voor een afwezig gemelde dag in het verleden, een ruildag aanvragen.       
 • Als uw ruildag wordt goedgekeurd, geldt de betreffende week als opvangweek. Blijkt aan het einde van het jaar dat u meer opvangweken heeft gebruikt dan contractueel is vastgelegd? Dan ontvangt u een factuur voor de nog niet betaalde weken.  
 • Een goedgekeurde ruildag kunt u niet annuleren.

Valt een nationale feestdag

 • in een Yes!-vakantieweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor een andere dag in een Yes!-vakantieweek waarin uw kind naar de vakantieopvang komt. 
 • in een schoolweek waarin uw kind opvang heeft, dan kunt u deze dag ruilen voor opvang voor en/of na schooltijd op een andere schooldag.
 • in een week waarin uw kind geen opvang heeft, dan kunt u deze dag niet ruilen.
 

Wanneer kunnen wij uw ruilverzoek niet goedkeuren? 

 • Als er geen plaats is op de groep. 
 • Als u de opvang wilt ruilen voor een andere soort opvang, bijvoorbeeld een hele dag voor twee halve dagen of een vakantiedag voor een vrije schooldag.
 • Als u een opvangdag in 2017 wilt ruilen voor een opvangdag in 2018.

Ruilen is niet mogelijk voor:

 • peuterspeelgroep en peuterspeelzaal en
 • kinderrestaurant abonnement en strippenkaart

Lees [hier] hoe u een ruildag aanvraagt.