Wat is flexibele opvang en hoe vraag ik het aan?

Kiest u voor flexibele opvang? Dan bent u niet gebonden aan vaste opvangdagen per week. Uw kind komt dan de ene week bijvoorbeeld op maandag, de andere week op donderdag, de derde week niet en de week erna op woensdag en vrijdag. Deze flexibiliteit is echter alleen mogelijk als het past bij uw kind! Wij leveren pedagogisch maatwerk en kijken naar de emotionele veiligheid en ontwikkeling van uw kind. We beoordelen of het pedagogisch verantwoord is om onregelmatig gebruik te maken van de opvang en nemen contact met u op indien wij van mening zijn dat de gekozen flexibele opvang niet goed is voor uw kind.  


Aantal dagen per kwartaal

Om het aantal dagen te bepalen, gaan we bij flexibele opvang uit van kwartalen. Een jaar bestaat uit vier kwartalen: 

  • januari tot en met maart
  • april tot en met juni
  • juli tot en met september
  • oktober tot en met december


U kiest voor 13 dagen (of een veelvoud hiervan) of 26 halve dagen (of steeds vermeerderd met 13) per kwartaal. Eén vaste dag per week is namelijk vergelijkbaar met 13 dagen per kwartaal. Deze (halve) dagen per kwartaal kunt u flexibel inzetten. Aan het einde van het kwartaal vervallen eventueel niet gebruikte dagen. Restitutie is niet mogelijk. Start of eindigt de flexibele opvang gedurende een kwartaal? Dan berekenen wij het aantal (halve) dagen naar rato.  

 

Doorgeven welke dagen uw kind komt

Als u gebruikmaakt van flexibele opvang is het noodzakelijk om door te geven wanneer we uw kind kunnen verwachten. Lees [hier] hoe en wanneer wij deze informatie van u verwachten.

 

Flexibele opvang aanvragen